הבדלים בין כישופים

סוגי כישופים

כישוף הנה מילה כללית לנושא נרחב מאוד, יש סוגים שונים של כישוף שכל אחד בפני עצמו הינו עצמתי ומסוכן ויש להיזהר ממכל אחד לחוד ומכולם יחדיו, ישנם כשפים שנעשים באוכל, כשפים שנעשים במילה או טקס, כשפים שנעשים בקבורה והם נחשבים לכשפים הטמאים ביותר ויש קושי רב להסיר אותם, כשפים הנעשים בשתייה, כשפים הנעשים בעזרת השבעת שדים ומלאכי חבלה ועוד ועוד סוגי כישוף של עמים ועדות שונים.
לכל הכשפים מכנה משותף אחד והוא לשלוט באחר ולשלול את חירותו, דבר הנוגד את דרכי התורה שהרי נתן לנו הקדוש ברוך הוא את החרות ואל לו לאחר לשלול אותה מאף אחד.
כל העוסק בכשפים מביא על עצמו ועל 7 הדורות הבאים אחריו מחלות, צרות, חוסר מזל וחסימה בכל מעשה ודרך, מעשה כשפים נחשב לטומאה ואוי לו ליהודי אשר יעסוק בטומאה.
לכישוף תכונה ייחודית והיא לשמור על עצמו, משמע: אין המכושף יודע שיש עליו כישוף ויעשה כל דבר כדי למנוע מהאחרים להסיר ממנו את הכישוף, תמיד ייטען שכולם מדברים שטויות ואין כזה דבר וזאת למרות שלא יהיה לו הסבר לדברים משונים ומוזרים שהוא עושה.
המכושף לרוב לא ישתף פעולה להסרת הכישוף, רק לאחר שיוסר הכישוף יבין המכושף שאכן נשללה ממנו חרותו.

דוגמאות למעשה כישוף:
כישוף באוכל: כישוף זה נעשה על ידי כך שמכניסים לאוכל של מי שמעוניינים לכשף אותו.
כישוף בקבורה: כישוף זה נחשב לכישוף הקשה ביותר לביצוע,אך גם הקשים ביותר להסרה מהמכושף, עלול גם לגרום מוות.
כישוף בשתייה: כשפים אלה נעשים בדומה לכשפים באוכל אך רוב הכשפים בשתייה מיועדים לקשור בני אדם למערכת זוגית מתאימה או שאינה מתאימה,
כישוף השבעות שדים: כישוף זה נעשה על ידי קריאה לשדים, הזימון של השדים נעשה בעזרת תפילה ואמירת משפטים מתוך הקבלה המעשית.

אמונה תפלה: ישנם רבים שחושבים שמחזור האישה גורם לקשירת הזוגיות אך זו אמונה תפלה ואין אמת בכך, פעולה זאת גורמת לאישה להיקשר יותר ויותר, אך לא לגבר.