הבהרה משפטית

הסכם / הבהרה בין: יצחק מזרחי ו/או קבלה מעשית בע"מ, לבין: הלקוח ו/או הרוכש ו/או המשתמש

דע/י לך כי יצחק מזרחי ו/או קבלה מעשית בע"מ עוסק בשיווק של חומרי קבלה, קמעות וייעוץ בתחום הקבלה המעשית.

המוצרים ו/או החומרים ו/או הקמעות מיועדים לאנשים המבינים ומאמינים בלבד!

כל החומרים ו/או כל תחום הקבלה המעשית לא הוכח מעולם באופן מדעי או אחר!

דע/י כי כל טיפול קבלי אינו בא במקום טיפול קונבנציונלי ו/או טיפול רפואי או מקצועי אחר.

הייעוץ שניתן הנו עפ"י ידע אישי בלבד! אין לקבלו כדבר מוחלט וודאי.

חובה לדעת כי רק רצון עז ואמונה מלאה של הלקוח תיתן סיכוי לקבלת התוצאות הרצויות.

דע/י כי הלקוח אחראי לתוצאות הטיפול.

למען הסר ספק, יצחק מזרחי ו/או קבלה מעשית בע"מ לא יהיו אחראים לתוצאות הטיפול ו/או לתוצאות השימוש בחומרי הקבלה ו/או הקמעות.

למען הסר ספק, חובה לדעת כי קיים סיכוי שהטיפול יכשל.

אין ולא יהיה כל החזר כספי ו/או כל זכות שהיא לפיצוי כזה או אחר במקרה של אי הצלחת הטיפול.

חובה לדעת כי לא ניתן לבטל הזמנה של קמעות ו/או חומרים שנעשה בהם שימוש, וכן לא ניתן לבטל את הזמנתו של כל פריט הנעשה בכתיבה עפ"י שם.

בכל מקרה של הזמנה של קמע, או כל פריט הנעשה בכתיבה על פי שם, הרי שבכל מקרה יחויב המזמין במלוא סכום ההזמנה, גם אם לא ישתמש בפריט וגם אם לא ימשוך את הפריט מאת קבלה מעשית בע"מ ו/או יצחק מזרחי.

התמונות להמחשה בלבד.