הרפיה ונשימה

טכניקת הרפיה ללחץ נפשי

אנו צריכים למצוא איזון בין התת מודע למודעות, על מנת שתת המודע יעלה ויופיע בתוך הנפש המודעת. יכולת זה נעשת באמצעות שיטת הרפיה ונשימה. התרגילי מבוסס על העובדה שהאדם הממוצע תמיד נמצא במצב של לחצץ ומועקה בחיי היום יום ומצב זה מביא למתח בין הגוף והנפש.
אם נצליח להרפות ולהרגיע את הגוף – הנפש תתחזק, הקשר הדוק בין הנשימה והרגשות, ניתן להשפעה ע"י האדם. כאשר אנו שרויים בלחץ צריך להתחיל לנשום פנימה והחוצה לאט תוך כדי ריכוז וספירה, לדוגמא:
לספור לאט עד שבע כשאתה שואף פנימה שאיפה עמוקה, לספור עד שלוש כשאתה עוצר את הנשימה ושוב לספור עד שבע כשאתה נושף החוצה את האוויר ושוב לספור עד שלוש ולעצור את הנשימה.
תהליך נשימה זה חוזר על עצמו במשך דקה אחת ולאחר מכן נוכל לגלות כי תחושותנו הסוערות פוחתות במידה ניכרת או שנעלמת כליל.המתח היום יומי נעלם בהדרגה,ומפנה את מקומו לרוגע נפשי, ולמחשבה צלולה.
תרגיל זה יכול לשמש אותנו לפני כל עבודה רוחנית,לדוגמה:לפני תרגיל טלקינזיס, או תרגילי ריכוז, או תיקשרו