טלפתיה

האם יש אנשים שבנוסף לחושים הרגילים יכולים להעביר מחשבות ותחושות בטלפאתיה?
האם כולנו ניחנו בחוש זה עם הולדתנו? ידועים מאות מקרים של אנשים המתקשרים בצורה טלפאתית במצבי מצוקה, או תאומים היכולים לתקשר בניהם או במצב של ערפול חושים שאנשים תקשרו עם אנשים אחרים. יכולות אלו נבדקו בצורה מדעית והוכחו כחוש נוסף הניתן לפיתוח אצל כל אדם ואדם ע"י תרגול נכון ומתמיד, לאחר זמן קצר יחסית ניתן לראות תוצאות ראשונות של העברת תמונות או מחשבות.

כיצד אנו מתרגילים טלפאתיה?

שבו עם חבר ידיד או בן זוג גב אל גב במרחק של כמטר דמינו כי חוט מחשבות עובר בנכם מקודקוד אל קודקוד, חוט שדרכו תוכלו להכנס למחשבות של בן הזוג אחד מכם יצייר בטוש שחור על דף לבן ציור פשוט ובסיסי כמו קו, עיגול, משולש או כל קו בסיסי אחר  יביט בו היטב וינסה לשדר דרך חוט המחשבות המחובר דרך הקודקודים אל בן הזוג. בן הזוג עם עיניים עצומות יתרכז וינסה לקלוט את התמונה המשודרת. ניסיון זה אמור לערוך כשלוש עד חמש דקות או עד שבן הזוג הקולט את השדר יעצור ויומר מה מצוייר לאחר מספר ניסיונות מובטחת לכם הצלחה. לאחר מספר הצלחות כאשר אתם בטוחים שהצלחתם, הגדילו את המרחק אל מעבר לקיר (כל אחד בחדר אחר) המשך התרגול יביא להצלחות נוספות בפיתוח היכולת הטלפאתית שלכם. לאחר שאנו יודעים שיש ביכולתנו שבשיתוף בן זוג להעביר מחשבה ניגש אל השלב הבא של העברת תחושה ושתילת מחשבות .

טלפאתיה תרגיל 2

לאחר מספר הצלחות עם בן הזוג ולאחר שאנו בטוחים כי הדבר אינו מקרי אלא מכוון נעבור לתרגיל שני שבו כל אחד ישב בחדר אחר. ראשית עלינו לראות כיצד בן הזוג יושב לאחר מכן ללכת לחדר השני
ולתת לבן הזוג לראות כיצד אנו יושבים על מנת שנוכל לדמיין את חוט המחשבה. עכשיו עלינו להתרכז לאחר ידיעה באיזה צורה יושב בן הזוג ולדמיין את חוט המחשבה עובר דרך הקיר ומתחבר אל ראשו של בן הזוג. חוזרים אל הדף הלבן עם הטוש השחור ומתחילים לתרגל.

לאחר מספר הצלחות כאשר אנו בטוחים שהדבר אינו מיקרי אלא מכוון נעבור לתרגיל מעט יותר קשה וזה שתילת מחשבה.

אופן הביצוע:
ישיבה באחד מן החדרים בבית וננסה ללא ידיעת בן הזוג לקרוא לו אל החדר שבו אנו יושבים, לשלוח חוט מחשבה בודד מצדנו אל ראשו של בן הזוג (כאשר הוא אינו יודע) ודרך המחשבה לקרוא לו להגיע לחדר מכל סיבה במחשבה אנו יכולים להגיד לו בוא רגע אל החדר אני ממתין/ה לך ולחזור על משפט זה מספר פעמים כאשר אנו מדמיינים שהמשפט עובר דרך חוט המחשבה לראשו של בן הזוג, אל תתפלאו אם הוא יכנס וישאל מה רצית, זה יעיד על הצלחה.