כללי

הרצאה על קבלה מעשית במוזיאון ישראל

הרצאה לעיתונאים במוזיאון המקרא

ראיון רדיו של יצחק בנושא יום שישי ה- 13

בדיקת עין הרע