מדוע מניחים אבן על מצבה?

הנחת אבן על מצבה הנו מנהג עתיק יומין ומקורו בתרבות הרומית,
פיסלו של האל הרמס שהיה אל הדרכים היה מוצב בכל יציאה מרומא ושימש כשומר על ההולכים בדרך, כאשר דרכי העפר אל מחוץ לרומא היו מסוכנות ושודדים רבים ארבו בדרכים,
המנהג היה לתת מנחה לאל כדי שישמור על האנשים העוברים בדרך והמנחה הייתה ברוב המקרים אבן שהוסיפו לגל האבנים שנערמה לפני הפסל.
מנהג זה מסמל בקשה לשמירה והצלחה בדרך שהאדם הולך בה ומכאן יצא המנהג לתרבויות שונות וביניהם היהדות, שאימצה אותה לתוכה על-ידי הנחת האבן על מצבת הקבר.
את המנהג הזה ניסו בעבר רבנים ומנהיגי עדות להוציא מהיהדות, אך ללא הצלחה.
לכן על מנת לייחד אותו לעם היהודי, הותאם למנהג פירוש חדש האומר: הנחת האבן מסייעת בבניין בית המקדש.