מלאכים

נקודה למחשבה – המלאך הינו ישות על טבעית, הקיימת לפי האמונה בדתות השונות. בדרך כלל, מתואר המלאך כיצור שמימי-רוחני הנשלח לבצע משימה אלוהית, או כמעביר את דבר האל לבני האדם (בדומה לנביא האנושי).
ביהדות, משמעותה הראשונית של המילה "מלאך" הינה "שליח", אולם בשל התייחסויות חוזרות ונשנות "למלאך יהוה" בתנ"ך, נוספה לו גם משמעות דתית. מלאכים מופיעים גם בדמות אנשים ויש באפשרותם בין היתר, להיות רואים ואינם נראים. על פי היהדות, אין להגות את שמות המלאכים בקול, מחשש שאם יקראו בשמם הם עלולים להתייצב, ולכשיתברר שנקראו לחינם, הם יפגעו באדם אשר קרא להם.
יצחק מזרחי – קבלה מעשית. 09-7442044