סוכות – סגולה לזוגיות ובריאות

תכף אחרי יום הכיפורים ברגע שסיימנו לכפר על עוונותינו וביקשנו סליחה מכולם, אנחנו לא רצים מיידית אל היום יום השגרתי אלא מיד מכניסים את עצמנו אל מצוות בניית הסוכה, כדי להזכיר לנו שלמרות הסליחות של הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים אנחנו עדיין עם שיצא מן העבדות אל החירות ושבוע מגורים בסוכה משאיר אותנו צנועים וענווים למרות הסליחה של יום הכיפורים.
שינה בסוכה מסמלת את המצב הארעי שבני ישראל חוו 40 שנה במדבר עד שנכנסו לארץ המובטחת שבה בנו את בית הקבע שלהם ובראשם את בית המקדש, גם ארון התורה היה באוהל מועד שהינו מבנה ארעי הניתן לפירוק והרכבה מהירים, עד שהגענו לארץ ישראל ולבית הקבע שהוא בית המקדש.

סגולות לסוכות מהקבלה המעשית:
סגולה גדולה בדוקה ומנוסה שנים רבות למציאת זיווג טוב במהלך השנה הקרובה הנה שינה של לילה אחד בסוכה, רווקים ורווקות שישנו לילה שלם בסוכה ימצאו במהלך השנה את הזיווג המתאים להם.
סגולה לשלום בית כאשר בעל הבית ישן לילה שלם בסוכה, בעל הבית אשר ישן לילה שלם בסוכה יביא לשלום בית בביתו במהלך השנה.
שינה בסוכה הנה סגולה לבריאות טובה.