פירוש חלומות

חלומות עשויים להופיע בכל צורה, ולהשתמש בכל סמל או קו סיפורי שניתן להעלות על הדעת הרגש והבנת הסמלים חשוב להבנת משמעות החלום ולפתרונו על מנת לפרש חלום ראשית עלינו לכתוב בפירוט רב ובצורה מלאה את כל מה שזוכרים מהחלום ולאחר מכן להכין רשימה של כל הסמלים שזיהיתם בחלום ולצידם את המשמעות של הסמל.

לעתים אנו מגלים בחלום תשובות שלא היינו רוצים לשמוע למרות שבתוך עצמנו ידענו שכך צריך להיות או לעשות, לפעמים נקבל אזהרה כל שהיא על דיכוי של העצמי שלנו ולפעמים נקבל פירוש של רצון מאד גדול שלנו לדבר מה לכן חשוב לפרש כמה שיותר מן הסמלים הבולטים להבין את רצף החלומות ובאיזה תקופות אנו חולמים אותם.

לכל דימוי בחלום יש מסר סימבולי, אלה המפחידים ביותר הם דימויי הפחד, יש פחדים שנרכשו בילדות שדוכאו במהלך השנים והם עולים להם בחלום או במצב של מדיטציה חשוב לזכור כי פחד הוא צורת מחשבה שלילית וכאשר אנו לוקחים את כוחם לא תהיה להם כל השפעה עלינו והחלום יעלם.

לרוב אנו פוחדים מן הלא נודע או הלא מובן וכל פחד מייצג מחסום ליופי האמתי שלנו ולהוויה הרוחנית הפנימית, עלינו לקבל את הדימויים  מפחידים אותנו מאחר והם חושפים בפנינו חשיבה מוגבלת ועלול לעקב את התפתחותנו.